ติดต่อภาควิชาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ปณ. 2 คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทร. 0-7428-7025, 0-7428-7026, 0-7428-7158
เบอร์โทรสาร. 0-7455-8829

เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต และโครงการปริญญาตรี-โท 5 ปี
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7026

เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7026

เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7428

เกี่ยวกับการบริการวิชาการ และกิจการนักศึกษา
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7025

ติดต่อผู้บริหารภาควิชา
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7158

ติดต่อเว็บมาสเตอร์
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทร. 0-7428-7175


แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

Scroll to top