กิจกรรมภาควิชา

 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมทำบุญภาควิชาฯ ประจำปี 2561 โดยทีมบริหารคณะฯ บุคลากรและนศ.ภาควิชาฯ เข้าร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรทุกท่าน

 

อ่านเพิ่มเติม: ทำบุญภาควิชาฯ ประจำปี 2561

เมื่อ วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-13.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาประจำชั้น ได้มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมกรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

อ่านเพิ่มเติม: พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2561

 กิจกรรม Big Cleaning & Sport Day  เมื่อวันที่ 3 กุมพาพันธ์ 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาด และจัดระเบียบเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ภายในพื้นที่ของภาควิชา ต่อด้วยกิจกรรมกีฬาสีในช่วงบ่าย 

 

อ่านเพิ่มเติม: Big Cleaning & Sport Day 61

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดงานต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การเสวนาหัวข้อ "ร่วมปั้น IE & MFE อย่างไร" ร่วมถ่ายรูป เช็คพอยท์จุดพักชั้น 3 ชมหอวิทยุคู่วิศวฯ ชมบรรยากาศภายในภาควิชา รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

 

อ่านเพิ่มเติม: งานต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2560

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-13.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาประจำชั้น ได้มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมกรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

อ่านเพิ่มเติม: พบอาจารย์ที่ปรึกษา 60

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเรียงแก้ว ในงาน มอ.วิชาการ 2560 ณ ลานหน้าภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันมาเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันเรียงแก้ว มอ. วิชาการ 2560

         เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นที่ล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง  โดยมีรุ่นพี่ neer 38 นายพีรณัฐ อาจหาญ ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพี  มาเล่าประสบการณ์การทำงาน และชี้แนะแนวทางในการสมัครงาน การปรับตัวในการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานพร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชา กล่าวอวยพร และให้คติเตือนใจสู่ก้าวต่อไป หลังจบการศึกษา  

 

อ่านเพิ่มเติม: ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์
Scroll to top