กิจกรรมภาควิชา

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดงานต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การเสวนาหัวข้อ "ร่วมปั้น IE & MFE อย่างไร" ร่วมถ่ายรูป เช็คพอยท์จุดพักชั้น 3 ชมหอวิทยุคู่วิศวฯ ชมบรรยากาศภายในภาควิชา รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

 

อ่านเพิ่มเติม: งานต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2560

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-13.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาประจำชั้น ได้มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมกรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

อ่านเพิ่มเติม: พบอาจารย์ที่ปรึกษา 60

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเรียงแก้ว ในงาน มอ.วิชาการ 2560 ณ ลานหน้าภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันมาเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้

 

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันเรียงแก้ว มอ. วิชาการ 2560

         เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นที่ล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง  โดยมีรุ่นพี่ neer 38 นายพีรณัฐ อาจหาญ ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพี  มาเล่าประสบการณ์การทำงาน และชี้แนะแนวทางในการสมัครงาน การปรับตัวในการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานพร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชา กล่าวอวยพร และให้คติเตือนใจสู่ก้าวต่อไป หลังจบการศึกษา  

 

อ่านเพิ่มเติม: ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์

เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 12.00-13.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาประจำชั้น ได้มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

อ่านเพิ่มเติม: พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2/59

  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดจัดโครงการเลี้ยงต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี และฉลองความสำเร็จให้แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 

อ่านเพิ่มเติม: เลี้ยงต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต 59

  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน2559 เวลา 13.30 – 15.00 น.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรม การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Thailand 4.0 กับบทบาทของคณะวิศวกรรมศาสตร์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา เมื่อฟังบรรยายเสร็จสิ้น ภาควิชาก็ได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยสำหรับบุคลากรของภาควิชาฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมมงคลสุข  

 

อ่านเพิ่มเติม: thailand 4.0 กับบทบาทของคณะวิศกรรมศาสตร์
Scroll to top