เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดงานเกษียณราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ตั้งโพธิธรรม ณ ห้องเรียน IEF 308 โดยมีบุคลากรของภาควิชาเข้าร่วมเพื่อแสดงมุทิตาจิต 

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top