เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นที่ล่องแก่งลุงทันโฮมสเตย์ อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง  โดยมีรุ่นพี่ neer 38 นายพีรณัฐ อาจหาญ ปัจจุบันทำงานที่บริษัทซีพี  มาเล่าประสบการณ์การทำงาน และชี้แนะแนวทางในการสมัครงาน การปรับตัวในการทำงาน ให้กับนักศึกษาที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานพร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชา กล่าวอวยพร และให้คติเตือนใจสู่ก้าวต่อไป หลังจบการศึกษา  

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top