พิมพ์

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดการสัมมนาประจำปี 2560  โดยสัมมนาในหัวข้อ "การทำข้อตกลง TOR อย่างไรให้ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประเมินอย่างเหมาะสมที่สุด"  และมีวิทยากรมาจากการจัดการทรัพยากรบุคคลของคณะฯ มาให้ความรู้ แนะนำ และตอบคำถาม

 

 

 

 

รูปภาพ:

สัมมนาภายในสถานที่

View the embedded image gallery online at:
http://www.ie.psu.ac.th/index2/index.php/activity/128-seminar-60?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeIdf1e226ca68