เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเรียงแก้ว ในงาน มอ.วิชาการ 2560 ณ ลานหน้าภาควิชาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีน้องๆ นักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันมาเข้าร่วมการแข่งในครั้งนี้

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top