เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00-13.00  น. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบกับนักศึกษาประจำชั้น ได้มีการพบปะพูดคุย และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ณ ลานหน้าภาควิชาวิศวกรรมกรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 

 

รูปภาพ:

 

Scroll to top