เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดงานต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การเสวนาหัวข้อ "ร่วมปั้น IE & MFE อย่างไร" ร่วมถ่ายรูป เช็คพอยท์จุดพักชั้น 3 ชมหอวิทยุคู่วิศวฯ ชมบรรยากาศภายในภาควิชา รับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

 

 

รูปภาพ :

 

 รูปเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

Scroll to top