ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รับ Dr.Zaleha Mustafa คุณวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ (Senior Lecturer) จาก Faculty of Manufacturing Engineering, Universiti Teknikal Malaysia Melaka ประเทศมาเลเซีย เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เข้าปฏิบัติงานในภาควิชาฯ

อ่านเพิ่มเติม: อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ Dr.Zaleha Mustafa

  ในวันที่ 27-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารภาควิชาฯ นำโดย หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ต้อนรับ Dr.Lusi Susanti และ Dr.Dicky Fatrias อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Andalas University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมการเรียนการสอน  

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ Dr.Lusi Susanti และ Dr.Dicky Fatrias อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Andalas University

  ในวันที่15 ธันวาคม 2560ภาควิชาฯได้ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Marizon Binsutaman Directer, Centre for research Innovation and Management, Prof Dato Dr. Abu bin Abdullah Head, Center of Excellence, Center for Research and Innovation Management จาก Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผศ.ดร. ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร. ธเนศ รัตนวิไล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และหารือการทำวิจัยร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม: ภาควิชาฯ ต้อนรับ Prof. Dr. Marizon Binsutaman

  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ต้อนรับคณะจาก Universiti Sains Malaysia และ Universiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

อ่านเพิ่มเติม: หารือการร่วมมือทางวิชาการกับคณะจาก USM ,USU,UiTM
Scroll to top