ในวันที่ 27-30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารภาควิชาฯ นำโดย หัวหน้าภาควิชาฯ ได้ต้อนรับ Dr.Lusi Susanti และ Dr.Dicky Fatrias อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Andalas University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่เดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์และภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และกิจกรรมการเรียนการสอน  

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับ Dr.Lusi Susanti และ Dr.Dicky Fatrias อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Andalas University

  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้ต้อนรับคณะจาก Universiti Sains Malaysia และ Univrsiti Teknologi Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Sumatera Utara ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้พูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม 1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

อ่านเพิ่มเติม: หารือการร่วมมือทางวิชาการกับคณะจาก USM ,USU,UiTM

 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Manufacturing Engineering, Universiti Teknical Malaysia Melaka ขึ้น โดยภาควิชาฯ มีความสนใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการทางด้านสาขาวิชาต่างๆ กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ กิจกรรมในโครงการนี้ได้แก่ คณะจาก Utem พบปะพูดคุยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และทีมบริหาร อาจารย์ในภาควิชาร่วมประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Manufacturing Engineering, Universiti Teknical Malaysia...

  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ เจตวิจิตร หัวหน้าภาควิชาฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้นำ Dr. Eng. Lusi Susanti เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดี เพื่อแนะนำตัวและพูดคุยเรื่องต่างๆ

   Dr. Lusi เป็นอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ University of Andalas ประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice Dean for Finance, Human Resources and General Affairs จะมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาฯ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2558 โดยจะสอนวิชา Ergonomics และ Industrial Work Study 

 

อ่านเพิ่มเติม: Dr.Eng. Lusi Susanti จาก Andalas University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าพบคณบดี
Scroll to top