ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา  รับ สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 074- 287110 ในวันและเวลาราชการ