เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 นายพชรพล อินทรศักดิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ SOLIDWORKS 3D Design & Skill Contest 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ซึ่งเป็นการประกวดการออกแบบและแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Solidworks ผลการแข่งขัน นายพชรพล อินทรศักดิ์ ได้รางวัลชมเชย (อันดับ 3) เป็นทุนการศึกษา 10,000 บาท จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมจากมหาลัยทั่วประเทศ 

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top