วันศุกร์ที่ 17 กพ. 2560 รุ่นพี่มาเล่าประสบการณ์ให้รุ่นน้องฟัง เกี่ยวกับงานทางด้าน IE โดยเฉพาะ เกี่ยวกับ การวางแผนและควบคุมการผลิต ณ ห้อง A200 เวลา 10.00-12.00 น. 

 

 

รูปภาพ :

 

 

 

Scroll to top