ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล ได้รับรางวัลในงาน วันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559 ซึ่งได้รับรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ นักวิจัยที่ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2558 และ นักวิจัยที่เป็น Corresponding Author ตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป จากฐานข้อมูล Web of Science ประจำปี 2558 งานจัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559  ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

 

รูปภาพ :

 

ขอบคุณภาพจาก http://rdo.psu.ac.th/

 

 

Scroll to top